ประกาศและร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฎิบัติราชการประจำปี 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล โดยท่านประดิษฐ์ ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้นำข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง ประกาศและร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฎิบัติราชการประจำปี 2565

You may also like...